Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Cine gîndeşte puţin se înşeală mult.
Lucian Blaga
Seminarul “Proprietatea soţilor. Eliberarea certificatului cu privire la dreptul de proprietate".
14 Septembrie 2015
La 26 septembrie 2015 îşi va desfăşura lucrările seminarul “Proprietatea soţilor.
Eliberarea certificatului cu privire la dreptul de proprietate", organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.

Experţi la seminar vor fi: CEBOTARI Valentina, Doctor în drept, conferenţiar universitar la Departamentul Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; SÎMBOTEANU Svetlana, magistru în drept, notar public; Pistriuga Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Seminarul va avea loc în Sala Roşie a localului “Summit Events Center”, mun. Chisinău, str. Tighina, 49/3, scara 1, parter. Informaţii detaliate despre amplasarea localului le puteţi găsi pe pagina web: http://www.summit.md/

Înregistrarea participanţilor – 09.00.

În vederea organizării optimale a lucrărilor seminarului şi evitării unor eventuale neînţelegeri, vă rugăm respectuos să achitaţi taxa de participare în avans şi să confirmaţi participarea Dvs-ră la seminar până la 22 septembrie 2015, ora 16.00, la adresa notpel@yandex.ru.

Totodată, vă invităm să ne comunicaţi dacă dispuneţi de semnătură electronică pentru a vă livra factura în format electronic.

Rechizitele bancare ale SRL “NotPel” la care poate fi efectuată plata taxei de participare, cu menţiunea “Taxa de participare la seminarul din 26 septembrie 2015”:

SRL “NotPel”
adresa poştală: mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 1, ap. (of.) 37
cod fiscal - 1011600044348
Cont bancar - 22512430490
banca beneficiară - B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
codul băncii - AGRNMD2X

Întrebările de ordin contabil le puteţi adresa la telefon 068144472 (Dna Liliana Zaveriuha). Întrebări privind organizarea seminarului - la tel.: 069583783 (Dna Elena Carauş).

Taxa de participare la seminar constituie 700 lei per persoană (participanţii la proiectul „Ajutorul notarului” beneficiază de reducere – 100 lei şi achită 600 lei ).

Suntem deschişi pentru a examina orice sugestie din partea Dvs-ră privind organizarea seminarului, precum şi propuneri privind tematica viitoarelor seminare. Totodată, puteţi expedia întrebările care consideraţi că necesită să fie examinate la seminar, inclusiv speţele.

Cu înaltă consideraţiune,

Elena Carauş,
Administrator, SRL „NotPel”

Vitalii Pistriuga,
Preşedinte, Asociaţia Obştească „Pelican”


Documente ataşate:
20150926 agenda.Proprietatea sotilor-1.doc (45.0 KB)
Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!