Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Cine gîndeşte puţin se înşeală mult.
Lucian Blaga
Seminarul ”Transpunerea imaginației testatorului în dispozițiile testamentare. Partea 1.0.”
9 Aprilie 2024
Seminarul «Modificările în procedura notarială, conform Legii privind procedura notarială: aspecte comparative»
11 Februarie 2019
Seminarul «Rolul notarului în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului»
20 Ianuarie 2019
Seminarul pentru notari şi notari stagiari “Proceduri succesorale cu element de extraneitate. Certificat de moştenitor european. Testament internaţional."
17 Iulie 2016
Seminarul pentru notari și notaria stagiari“Lucrările de secretariat notariale. Proceduri notariale electronice (în perspectivă)"
17 Mai 2016
felicitări de paște
28 Aprilie 2016
Condoleanțe
17 Aprilie 2016
Seminarul pentru notari și notari stagiari “Reprezentare, procură, mandat: aspecte notariale
11 Aprilie 2016
Seminar pentru notari și notari stagiari “Persoane juridice în proces de insolvabilitate"
15 Martie 2016
Planul seminarelor pentru notari pentru anul 2016
29 Februarie 2016
Seminarul pentru notari şi notari stagiari “Plata pensiei de întreţinere"
16 Noiembrie 2015
19 octombrie - Ziua Juristului
19 Octombrie 2015
Seminarul “ Asigurarea probelor de către notar
19 Octombrie 2015
Funcţionarea notariatului în Estonia şi Republica Moldova: Schimb de informaţii şi experienţă
6 Octombrie 2015
Seminarul “Proprietatea soţilor. Eliberarea certificatului cu privire la dreptul de proprietate".
14 Septembrie 2015
Seminarul « Partajarea averii succesorale. Pasivul succesoral »
14 Iulie 2015
Seminarul pentru notari şi notari stagiari “Acte juridice încheiate sub condiţie. Contractul în folosul unui terţ"
18 Mai 2015
Seminarul pentru notari şi notari stagiari “Ipoteca. Învestirea cu formula executorie"
15 Aprilie 2015
Seminarul “Contractul de investiţii în construcţii. Condominiul"
15 Martie 2015
Seminarul „Formarea bunurilor imobile. Încetarea dreptului de proprietate comună”
16 Februarie 2015
Seminarul pentru notari “Instituirea drepturilor reale (superficie, uzufruct, uz, abitaţie)"
19 Ianuarie 2015
A fost aprobat planul seminarelor pentru anul 2015
1 Decembrie 2014
Seminarul pentru notari şi notari stagiari “Conlucrarea notarilor cu organele fiscale"
15 Noiembrie 2014
PARTICIPĂ LA CONCURS! IMPLICĂ-TE ÎN REFORME!
29 Octombrie 2014
INVITAŢIE LA CONSILIUL ŞTIINŢIFIC NOTARIAL
28 Octombrie 2014
Seminarul „Verificarea capacităţii de exerciţiu al persoanelor: sugestii practice pentru notarii publici”
8 Octombrie 2014
Seminarul pentru notari „Privatizarea bunurilor cu şi fără licitaţie”
17 Septembrie 2014
Proiect nou - şedinţe consultative ale notarilor
7 Septembrie 2014
Seminarul “Probleme actuale privind contractul matrimonial în practica notarială
10 Iulie 2014
Seminarul "Varietăţile contractului de vânzare-cumpărare"
12 Iunie 2014
Seminarul ”Transpunerea imaginației testatorului în dispozițiile testamentare. Partea 1.0.”
La 27 aprilie 2024, la Summit Events Center, va avea loc seminarul de instruire „Transpunerea imaginației testatorului în dispozițiile testamentare. Partea 1.0.", organizat de către SRL “NORCA SISTEM”. (Agenda seminarului este anexată). Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, notar.
Formator - dl Pistriuga Vitalii, notar.

Seminarul «Modificările în procedura notarială, conform Legii privind procedura notarială: aspecte comparative»
La 23 februarie 2019, la Summit Events Center, va avea loc seminarul «Modificările în procedura notarială, conform Legii privind procedura notarială: aspecte comparative», organizat de către Asociaţia Obştească “Pelican”. (Agenda seminarului este anexată). La seminar se invită Camera Notarială din Republica Moldova, în special Președintele Camerei Notariale - Doamna Aurelia LAZU.Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, notar.

Seminarul «Rolul notarului în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului»
La 02 februarie 2019, la Summit Events Center, va avea loc seminarul «Rolul notarului în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului», organizat de către Asociaţia Obştească “Pelican”. (Agenda seminarului este anexată). La seminar este invitată Camera Notarială din Republica Moldova.

Seminarul pentru notari şi notari stagiari “Proceduri succesorale cu element de extraneitate. Certificat de moştenitor european. Testament internaţional."
La 29-30 iulie 2016 îşi va desfăşura lucrările seminarul “Proceduri succesorale cu element de extraneitate. Certificat de moştenitor european. Testament internaţional.", organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
În calitate de raportor la seminar va participa dl Igor Medvedev, Federaţia Rusă, doctor habilitat în ştiinţe juridice, Universitatea de Stat de Drept din regiunea Ural, reprezentanții Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Moderator - Pistriuga Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Seminarul pentru notari și notaria stagiari“Lucrările de secretariat notariale. Proceduri notariale electronice (în perspectivă)"
SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican”, vă aduce la cunoştinţă că la 28 mai 2016 va avea loc seminarul “Lucrările de secretariat notariale. Proceduri notariale electronice (în perspectivă)", organizat de către în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
În calitate de experţi la seminar vor prezenta subiectele pertinente şi îşi vor împărtăşi experienţa notari publici şi specialişti din cadrul ÎS „Cadastru” şi ÎS ”CRIS „Registru”.
Moderator: PISTRIUGA Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!