Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Intelegenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi.
Bertold Brecht
A fost aprobat planul seminarelor pentru anul 2015
1 Decembrie 2014
Planul seminarelor pentru anul 201531.01.2015
Instituirea drepturilor reale (superficie, uzufruct, uz, abitaţie)

28.02.2015
Formarea bunurilor imobile. Încetarea dreptului de proprietate comună.

25.03.2015
Lucrările de secretariat notariale.
Lucrul cu registre electronice din Republica Moldova (Registrul de stat al populaţiei,
registrul de stat al persoanelor juridice, registrul bunurilor imobile)
Proceduri notariale electronice (în perspectivă)

25.04.2015
Actele juridice încheiate sub condiţie. Contractul în folosul unui terţ.

30.05.2015
Contractul de investiţii în construcţii. Condominiul.

27.06.2015
Ipoteca. Învestirea cu formula executorie.

25.07.2015
Partajul averii succesorale. Lichidarea pasivului succesoral

26.09.2015
Proprietatea soţilor.
Eliberarea certificatului cu privire la dreptul de proprietate.

31.10.2015
Asigurarea probelor de către notar

28.11.2015
Contractul privind plata pensiei de întreţinere
Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!