Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Ochiul minţii vede cel mai bine atunci cînd ochii simţurilor rămîn închişi.
Jonathan Swift
Seminarul pentru notari şi notari stagiari “Conlucrarea notarilor cu organele fiscale"
15 Noiembrie 2014
Stimaţi notari publici!

Sala Europeană a Cantinei Cancelariei de Stat va găzdui seminarul “Conlucrarea notarilor cu organele fiscale", organizat la 29 noiembrie 2014, de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Sînt invitaţi experţi în materie, specialişti din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova şi de la ÎS „FISCSERVINFORM”.
Cantina Cancelariei de Stat este amplasată în mun. Chisinău, str. A. Mateevici 79.
Înregistrarea participanţilor – 09.00.

În vederea organizării optimale a lucrărilor seminarului şi evitării unor eventuale neînţelegeri, vă rugăm respectuos să achitaţi taxa de participare în avans şi să confirmaţi participarea Dvs-ră la seminar până la 25 noiembrie 2014, ora 16.00, la adresa notpel@yandex.ru.
Rechizitele bancare la care poate fi efectuată plata taxei de participare, cu menţiunea “Taxa de participare la seminarul din 29 noiembrie 2014”:

SRL “NotPel”
adresa poştală: mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 1, ap. (of.) 37
cod fiscal 1011600044348
cont bancar: 22245014982714
banca beneficiară: Banca de Economii SA, fil.№1
codul băncii: BECOMD2X609

Taxa de participare la seminar constituie 700 lei per persoană (participanţii la proiectul „Ajutorul notarului” beneficiază de reducere – 100 lei şi achită 600 lei ).

Suntem deschişi pentru a examina orice sugestie din partea Dvs-ră privind organizarea seminarului, precum şi propuneri privind tematica viitoarelor seminare.
Totodată, puteţi expedia întrebările care consideraţi că necesită să fie examinate la seminar, inclusiv dificultăţile cu care v-aţi confruntat la utilizarea serviciilor oferite de ÎS „FISCSERVINFORM”.
.Cu înaltă consideraţiune,

Elena Carauş,
Administrator, SRL „NotPel”

Vitalii Pistriuga,
Preşedinte, Asociaţia Obştească „Pelican”


Documente ataşate:
agenda finala.doc (47.5 KB)
Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!