Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Intelegenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi.
Bertold Brecht
INVITAŢIE LA CONSILIUL ŞTIINŢIFIC NOTARIAL
28 Octombrie 2014
Multstimaţi notari!

În scopul de a contribui la sporirea gradului de percepţie pozitivă a imaginii notarilor în societate, lansăm un apel către toţi notarii interesaţi de dezvoltarea şi consolidarea domeniului notarial din Republica Moldova, de a constitui un consiliu ştiinţific notarial.

Sarcinile Consiliului sînt: de a contribui la formarea unei practici notariale uniforme şi consolidate, de a participa la formarea notariatului din Republica Moldova ca ştiinţă, de a propune autorităţilor publice direcţiile de dezvoltare a notariatului din Republica Moldova, inclusiv proiecte de acte legislative şi normative.

Membrii Consiliului ştiinţific notarial vor activa iniţial pe principii de voluntariat, cheltuielile de organizare şi de secretariat fiind suportate de către SRL "NotPel". Consiliul se va întruni cel puţin o dată pe lună şi va examina solicitări parvenite din partea notarilor sau practici existente (care nu au cadru legal, însă notarul şi documentul notarial urmează a fi protejate), urmând să elaboreze concepte de conduită comună. Conceptele elaborate vor fi transmise tuturor notarilor pentru dezbateri şi, după examinarea tuturor observaţiilor exprimate, consiliul va formula recomandări adresate notarilor, în scopul de a crea o practică notarială uniformă şi consolidată.

Doritorii de a deveni membri ai consiliului ştiinţific notarial sunt invitaţi să-şi exprime, cât mai curând posibil (cel tîrziu 28.11.2014), acordul la adresa: notpel@yandex.ru sau la tel. 069661278.

În speranţa unui răspuns pozitiv din partea Dvs şi a unei colaborări fructuoase,
Vă asigurăm de tot respectul din partea noastră,

Elena Carauş,
Administrator SRL "NotPel"
Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!