Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Cine gîndeşte puţin se înşeală mult.
Lucian Blaga
Proiect nou - şedinţe consultative ale notarilor
7 Septembrie 2014
Stimaţi notari!

La şedinţele consultative în format restrâns vor fi abordate subiecte de actualitate din practica notarială. Proiectul este lansat în scopul acoperirii unei game cât mai extinse şi diverse de subiecte şi probleme cu care notarii se confruntă în activitatea de zi cu zi şi care necesită abordări complexe şi individualizate. Şedinţele vor reprezenta o platformă de discuţii şi schimb de experienţă în baza legislaţiei în vigoare şi practicilor notariale. Participanţii vor primi atât consultaţii verbale (referitor la întocmirea documentelor, comportament, apărarea intereselor notarului, soluţionarea cazurilor practice, etc.), cât şi exemple practice referitor la conţinutul documentelor întocmite de notar, însoţite de recomandările de rigoare pentru întocmirea lor, ţinând cont de diverse particularităţi ale actului notarial. De asemenea, vor avea ocazia să-şi împărtăşească cu colegii experienţa profesională şi să cunoască exemple de bune practici.
Un alt obiectiv al proiectului ar fi stabilirea unei practici notariale constante.

Iniţial, în scopul asigurării unei eficienţe maximale, la aceste şedinţe vor participa 8 - 12 persoane. Subiectele vor fi stabilite în funcţie de solicitările parvenite din partea notarilor. În cazul în care sunteţi interesaţi în organizarea unor asemenea şedinţe consultative, pentru început, vă sugerăm să ne comunicaţi subiectul propus şi luna (şedinţele se organizează în fiecare a 2-a zi de sîmbăta a fiecărei luni).

Şedinţele vor fi moderate de către Dl Vitalii Pistriuga, magistru în drept, lector USM, dar la acestea sperăm că vor participa activ toţi notarii-participanţi. Şedinţele vor fi organizate în dependenţă de formarea grupurilor de doritori. Durata şedinţelor consultative va fi de aproximativ 2-3 ore academice. Costul iniţial – 100 lei.

Este acceptabilă desfăşurarea şedinţei şi în teritoriu (în orice localitate a Republicii Moldova), în cazul în care notarii din teritoriu vor asigura localul pentru şedinţă şi vor acoperi costul transportului (adaosul pentru costul transportului va fi determinat în dependenţă de distanţă şi numărul de participanţi).
Limba de desfăşurare a şedinţei este limba de stat, dar la solicitarea notarilor-participanţi, şedinţa poate avea loc în limba rusă.

Solicitările de organizare a şedinţei la o anumită temă vor fi comunicate cu cel puţin 7 zile lucrătoare până la data desfăşurării acesteia.
Solicitările de participare din partea notarilor vor fi acceptate cu cel tîrziu o zi pînă la data desfăşurării şedinţei, cu condiţia că nu a fost format numărul maxim de participanţi.

Întrebări de organizare, inclusiv cu privire la înregistrare şi localul desfăşurării - la tel.: 069583783 (Elena Carauş).
Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!