Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Intelegenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi.
Bertold Brecht
Seminarul “Probleme actuale privind contractul matrimonial în practica notarială
10 Iulie 2014
Protecţia drepturilor de proprietate, inclusiv în relaţiile de familie, întotdeauna a constituit obiectul unor preocupări sporite. Problemele legate de protejarea proprietăţii împotriva acţiunilor ilegale şi inechitabile ale soţului de rea-credinţă, evitarea situaţiei neplăcute de întemeiere a familiei cu o persoană imorală care priveşte căsătoria ca pe o formă de îmbogăţire personală continuă şi în prezent să fie actuale în majoritatea ţărilor.
Soluţia care a rezistat în timp, răspunzând celor mai pretenţioase cerinţe conjugale, este contractul matrimonial prin care soţii sau viitorii soţi stabilesc regimul aplicabil bunurilor lor în timpul căsătoriei şi/sau în caz de divorţ.
Probleme actuale privind contractul matrimonial în practica notarială vor fi discutate în cadrul seminarului organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului".

Seminarul “Probleme actuale privind contractul matrimonial în practica notarială" va avea loc la 26 iulie 2014, la Chişinău şi sunt invitată să participe notarii publici şi stagiarii.

Raportor principal: Valentina Cebotari, Doctor în drept, conferenţiar universitar la Catedra de Drept civil, Universitatea de Stat din Moldova.

Moderatorul seminarului va fi dl Vitalii Pistriuga, magistru în drept, lector universitar la Catedra de Drept civil, Universitatea de Stat din Moldova.

Seminarul se va desfăşura în Sala Roşie a localului “Summit Events Center”, mun. Chisinău, str. Tighina, 49/3, scara 1, parter. Informaţii detaliate despre amplasarea localului le puteţi găsi pe pagina web: http://www.summit.md/

Înregistrarea participanţilor – 09.30.

În vederea organizării optimale a lucrărilor seminarului şi evitării unor eventuale neînţelegeri, vă rugăm respectuos să achitaţi taxa de participare în avans şi să confirmaţi participarea Dvs-ră la seminar până la 23 iulie 2014, ora 16.00, la adresa notpel@yandex.ru, menţionând data efectuării transferului şi suma respectivă.

Rechizitele bancare la care poate fi efectuată plata taxei de participare, cu menţiunea “Taxa de participare la seminarul din 26 iulie 2014”.

SRL “NotPel”
adresa poştală: mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 1, ap. (of.) 37
cod fiscal 1011600044348
cont bancar: 22245014982714
banca beneficiară: Banca de Economii SA, fil.№1
codul băncii: BECOMD2X609

În cazul în care, din anumite motive, nu aveţi posibilitatea să achitaţi taxa de participare prin transfer, este acceptată plata acesteia în numerar în ziua seminarului. În acest caz, odată cu confirmarea participării, vă rugăm să menţionaţi şi datele necesare pentru completarea facturilor de expediţie, mai ales codul fiscal. Întrebările de ordin contabil le puteţi adresa la telefon 068144472 (Dna Liliana Zaveriuha). Întrebări privind organizarea seminarului - la tel.: 069583783 (Dna Elena Carauş).

Taxa de participare la seminar constituie 700 lei per persoană (participanţii la proiectul „Ajutorul notarului” beneficiază de reducere – 100 lei şi achită 600 lei).

Suntem deschişi pentru a examina orice sugestie din partea Dvs-ră privind organizarea seminarului, precum şi propuneri privind tematica viitoarelor seminare. Totodată, puteţi expedia întrebările care consideraţi că necesită să fie examinate la seminar, inclusiv speţele.

Cu înaltă consideraţiune,

Elena Carauş,
Administrator, SRL „NotPel”

Vitalii Pistriuga,
Preşedinte, Asociaţia Obştească „Pelican”
Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!