Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Ochiul minţii vede cel mai bine atunci cînd ochii simţurilor rămîn închişi.
Jonathan Swift
Seminarul de instruire pentru formarea iniţială a notarilor „Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru prevenire şi soluţionarea conflictelor”
10 Martie 2014
Stimaţi notari şi notari stagiari!

La 22 martie 2014, SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” va organiza, în cadrul proiectului "Ajutorul notarului", seminarul de instruire pentru formarea iniţială a notarilor
„Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru prevenire şi soluţionarea conflictelor”. La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.

Formatorii seminarului vor fi Dnele: Tatiana GRIBINCEA şi Victoria GONŢA, Doctori, conferenţiari universitari, ULIM, care vor iniţia notarii în tehnicile de prevenire şi soluţionare a conflictelor.

La finalul seminarului participanţii vor cunoaşte factorii de escaladare a conflictului şi metodele de soluţionare. Formatorii vot prezenta sistemele interne de rezolvare a conflictelor, inclusiv tehnicile mentale şi tehnicile senzoriale. Participanţii vor afla care sunt cele şase reguli pentru implementarea unui sistem eficient de soluţionare a conflictelor.

Seminarul se va desfăşura în Sala Roşie a localului “Summit Events Center”, mun. Chisinău, str. Tighina, 49/3, scara 1, parter. Informaţii detaliate despre amplasarea localului le puteţi găsi pe pagina web: http://www.summit.md/

Înregistrarea participanţilor – 09.00.

În vederea organizării optimale a lucrărilor seminarului şi evitării unor eventuale neînţelegeri, vă rugăm respectuos să achitaţi taxa de participare în avans şi să confirmaţi participarea Dvs-ră la seminar până la 18 martie 2014, ora 16.00, la adresa notpel@yandex.ru, menţionând data efectuării transferului şi suma respectivă.

Rechizitele bancare la care poate fi efectuată plata taxei de participare, cu menţiunea “Taxa de participare la seminarul din 22 martie 2014”:


SRL “NotPel”
adresa poştală: mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 1, ap. (of.) 37
cod fiscal 1011600044348
cont bancar: 22245014982714
banca beneficiară: Banca de Economii SA, fil.№1
codul băncii: BECOMD2X609

În cazul în care, din anumite motive, nu aveţi posibilitatea să achitaţi taxa de participare prin transfer, este acceptată plata acesteia în numerar în ziua seminarului. În acest caz, odată cu confirmarea participării, vă rugăm să menţionaţi şi datele necesare pentru completarea facturilor de expediţie, mai ales codul fiscal. Întrebările de ordin contabil le puteţi adresa la telefon 068144472 (Dna Liliana Zaveriuha). Întrebări privind organizarea seminarului - la tel.: 069583783 (Dna Elena Carauş).

Taxa de participare la seminar constituie 700 lei per persoană (participanţii la proiectul „Ajutorul notarului” beneficiază de reducere – 100 lei şi achită 600 lei ).

Suntem deschişi pentru a examina orice sugestie din partea Dvs-ră privind organizarea seminarului, precum şi propuneri privind tematica viitoarelor seminare. Totodată, puteţi expedia întrebările care consideraţi că necesită să fie examinate la seminar, inclusiv speţele.

Cu înaltă consideraţiune,

Elena Carauş,
Administrator, SRL „NotPel”

Vitalii Pistriuga,
Preşedinte, Asociaţia Obştească „Pelican”
Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!