Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Cine gîndeşte puţin se înşeală mult.
Lucian Blaga
Despre asociaţie
Asociaţia Obştească „Pelican” este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, nonprofit, de utilitate publică, care promovează în activitatea sa valorile şi interesele naţionale, civice, ale democraţiei şi statului de drept, parteneriatul, competiţia deschisă şi normele etice ale sectorului necomercial.

Obiectivele Asociaţia constau în contribuirea la:
- perfecţionarea activităţii profesionale a profesiilor liberale;
- pregătirea profesională a membrilor săi şi a altor doritori;
- întărirea autorităţii şi prestigiului instituţiei profesiilor liberale;
- informarea despre activitatea persoanelor din rândul profesiilor liberale.

Printre activităţile desfăşurate în vederea realizării obiectivelor sale pot fi menţionate:
- elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce priveşte cunoaşterea şi studierea fenomenului promovării şi protejării drepturilor şi libertăţilor persoanelor din rândul profesiilor liberale;
- formularea propunerilor pentru autorităţi sau persoane cu iniţiativă legislativă, inclusiv pregătirea proiectelor de acte legislative şi normative;
- organizarea şi participarea la seminare, conferinţe, reuniuni, etc. şi atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile prioritare de activitate ale Asociaţiei;
- colaborarea cu organizaţii profesionale similare la nivel naţional şi internaţional;
- stimularea membrilor asociaţiei prin asigurarea condiţiilor de exprimare a opiniilor cu caracter profesional, în publicaţiile Asociaţiei
- analiza problemelor cu care se confruntă societatea RM, care au impact direct asupra drepturilor şi libertăţilor persoanelor din rândul profesiilor liberale;
- contribuire la unificarea practicii notariale şi judiciare, la aplicarea unitară a legii în domeniul notarial, judiciar, ştiinţific, etc.
- pregătirea şi formarea profesională a membrilor şi a altor doritori
- acordarea de asistenţă societăţii civile, inclusiv persoanelor social-vulnerabile;
- informare cu privire la practica notarială, judiciară şi doctrina de specialitate;
- elaborarea de sinteze pe probleme ce ţin de activitatea profesională a membrilor;
- introducerea şi însuşirea tehnicilor noi în activitatea profesională;
Evenimente după dată
Seminarul ”Transpunerea imaginației testatorului în dispozițiile testamentare. Partea 1.0.”
La 27 aprilie 2024, la Summit Events Center, va avea loc seminarul de instruire „Transpunerea imaginației testatorului în dispozițiile testamentare. Partea 1.0.", organizat de către SRL “NORCA SISTEM”. (Agenda seminarului este anexată). Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, notar.
Formator - dl Pistriuga Vitalii, notar.

Seminarul «Modificările în procedura notarială, conform Legii privind procedura notarială: aspecte comparative»
La 23 februarie 2019, la Summit Events Center, va avea loc seminarul «Modificările în procedura notarială, conform Legii privind procedura notarială: aspecte comparative», organizat de către Asociaţia Obştească “Pelican”. (Agenda seminarului este anexată). La seminar se invită Camera Notarială din Republica Moldova, în special Președintele Camerei Notariale - Doamna Aurelia LAZU.Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, notar.

Seminarul «Rolul notarului în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului»
La 02 februarie 2019, la Summit Events Center, va avea loc seminarul «Rolul notarului în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului», organizat de către Asociaţia Obştească “Pelican”. (Agenda seminarului este anexată). La seminar este invitată Camera Notarială din Republica Moldova.

Seminarul pentru notari şi notari stagiari “Proceduri succesorale cu element de extraneitate. Certificat de moştenitor european. Testament internaţional."
La 29-30 iulie 2016 îşi va desfăşura lucrările seminarul “Proceduri succesorale cu element de extraneitate. Certificat de moştenitor european. Testament internaţional.", organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
În calitate de raportor la seminar va participa dl Igor Medvedev, Federaţia Rusă, doctor habilitat în ştiinţe juridice, Universitatea de Stat de Drept din regiunea Ural, reprezentanții Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Moderator - Pistriuga Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Seminarul pentru notari și notaria stagiari“Lucrările de secretariat notariale. Proceduri notariale electronice (în perspectivă)"
SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican”, vă aduce la cunoştinţă că la 28 mai 2016 va avea loc seminarul “Lucrările de secretariat notariale. Proceduri notariale electronice (în perspectivă)", organizat de către în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
În calitate de experţi la seminar vor prezenta subiectele pertinente şi îşi vor împărtăşi experienţa notari publici şi specialişti din cadrul ÎS „Cadastru” şi ÎS ”CRIS „Registru”.
Moderator: PISTRIUGA Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!