Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Cine gîndeşte puţin se înşeală mult.
Lucian Blaga
Activităţi
În vederea asigurării unei protecţii maxime a notarilor publici din Republica Moldova în relaţiile acestora cu publicul şi autorităţile publice, SRL „NotPel”, de comun cu Asociaţia Obştească „Pelican”, a lansat proiectul „AJUTORUL NOTARULUI”, în cadrul căruia sunt oferite următoarele produse şi servicii:
- comunicate privind modificările intervenite în legislaţia în vigoare şi recomandări privind aplicarea acestora;
- sinteza şi analiza practicii judiciare în diferite domenii, legate de activitatea notarială, cu sistematizarea hotărârilor judecătoreşti şi prezentarea rapoartelor;
- consultanţă privind comportamentul notarului public în relaţii cu autorităţile publice (organele de urmărire penală, procuratură, avocaţii, autorităţile publice centrale);
- consultanţă privind conduita şi modul de apărare a intereselor notarului public în faţa instanţelor de judecată;
- consultanţă privind comportamentul notarului public în cazurile de conflict cu solicitanţii actului notarial;
- sistematizarea, analiza şi sinteza consulaţiilor solicitate
- pregătirea proiectelor de documente cu titlu de răspuns din partea notarului public, în special – decizii de refuz în îndeplinirea actului notarial, referinţe la cererile de chemare în instanţa de judecată, răspuns la interpelări din partea autorităţilor publice etc.
- în unele cazuri, reprezentarea în faţa autorităţilor publice
Evenimente după dată
Seminarul ”Transpunerea imaginației testatorului în dispozițiile testamentare. Partea 1.0.”
La 27 aprilie 2024, la Summit Events Center, va avea loc seminarul de instruire „Transpunerea imaginației testatorului în dispozițiile testamentare. Partea 1.0.", organizat de către SRL “NORCA SISTEM”. (Agenda seminarului este anexată). Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, notar.
Formator - dl Pistriuga Vitalii, notar.

Seminarul «Modificările în procedura notarială, conform Legii privind procedura notarială: aspecte comparative»
La 23 februarie 2019, la Summit Events Center, va avea loc seminarul «Modificările în procedura notarială, conform Legii privind procedura notarială: aspecte comparative», organizat de către Asociaţia Obştească “Pelican”. (Agenda seminarului este anexată). La seminar se invită Camera Notarială din Republica Moldova, în special Președintele Camerei Notariale - Doamna Aurelia LAZU.Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, notar.

Seminarul «Rolul notarului în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului»
La 02 februarie 2019, la Summit Events Center, va avea loc seminarul «Rolul notarului în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului», organizat de către Asociaţia Obştească “Pelican”. (Agenda seminarului este anexată). La seminar este invitată Camera Notarială din Republica Moldova.

Seminarul pentru notari şi notari stagiari “Proceduri succesorale cu element de extraneitate. Certificat de moştenitor european. Testament internaţional."
La 29-30 iulie 2016 îşi va desfăşura lucrările seminarul “Proceduri succesorale cu element de extraneitate. Certificat de moştenitor european. Testament internaţional.", organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
În calitate de raportor la seminar va participa dl Igor Medvedev, Federaţia Rusă, doctor habilitat în ştiinţe juridice, Universitatea de Stat de Drept din regiunea Ural, reprezentanții Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Moderator - Pistriuga Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Seminarul pentru notari și notaria stagiari“Lucrările de secretariat notariale. Proceduri notariale electronice (în perspectivă)"
SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican”, vă aduce la cunoştinţă că la 28 mai 2016 va avea loc seminarul “Lucrările de secretariat notariale. Proceduri notariale electronice (în perspectivă)", organizat de către în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
În calitate de experţi la seminar vor prezenta subiectele pertinente şi îşi vor împărtăşi experienţa notari publici şi specialişti din cadrul ÎS „Cadastru” şi ÎS ”CRIS „Registru”.
Moderator: PISTRIUGA Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!