Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Cine gîndeşte puţin se înşeală mult.
Lucian Blaga
Activităţi
În vederea asigurării unei protecţii maxime a notarilor publici din Republica Moldova în relaţiile acestora cu publicul şi autorităţile publice, SRL „NotPel”, de comun cu Asociaţia Obştească „Pelican”, a lansat proiectul „AJUTORUL NOTARULUI”, în cadrul căruia sunt oferite următoarele produse şi servicii:
- comunicate privind modificările intervenite în legislaţia în vigoare şi recomandări privind aplicarea acestora;
- sinteza şi analiza practicii judiciare în diferite domenii, legate de activitatea notarială, cu sistematizarea hotărârilor judecătoreşti şi prezentarea rapoartelor;
- consultanţă privind comportamentul notarului public în relaţii cu autorităţile publice (organele de urmărire penală, procuratură, avocaţii, autorităţile publice centrale);
- consultanţă privind conduita şi modul de apărare a intereselor notarului public în faţa instanţelor de judecată;
- consultanţă privind comportamentul notarului public în cazurile de conflict cu solicitanţii actului notarial;
- sistematizarea, analiza şi sinteza consulaţiilor solicitate
- pregătirea proiectelor de documente cu titlu de răspuns din partea notarului public, în special – decizii de refuz în îndeplinirea actului notarial, referinţe la cererile de chemare în instanţa de judecată, răspuns la interpelări din partea autorităţilor publice etc.
- în unele cazuri, reprezentarea în faţa autorităţilor publice
Evenimente după dată
Seminarul pentru notari şi notari stagiari “Proceduri succesorale cu element de extraneitate. Certificat de moştenitor european. Testament internaţional."
La 29-30 iulie 2016 îşi va desfăşura lucrările seminarul “Proceduri succesorale cu element de extraneitate. Certificat de moştenitor european. Testament internaţional.", organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
În calitate de raportor la seminar va participa dl Igor Medvedev, Federaţia Rusă, doctor habilitat în ştiinţe juridice, Universitatea de Stat de Drept din regiunea Ural, reprezentanții Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Moderator - Pistriuga Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Seminarul pentru notari și notaria stagiari“Lucrările de secretariat notariale. Proceduri notariale electronice (în perspectivă)"
SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican”, vă aduce la cunoştinţă că la 28 mai 2016 va avea loc seminarul “Lucrările de secretariat notariale. Proceduri notariale electronice (în perspectivă)", organizat de către în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
În calitate de experţi la seminar vor prezenta subiectele pertinente şi îşi vor împărtăşi experienţa notari publici şi specialişti din cadrul ÎS „Cadastru” şi ÎS ”CRIS „Registru”.
Moderator: PISTRIUGA Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

felicitări de paște
Fie ca sfânta sărbătoare a învierii Domnului să vă aducă cele patru taine divine: încredere, lumiăa, iubire, speranţă. Un Paşte Fericit!
Fie ca în această zi de sărbătoare să coboare liniştea şi pacea. Minunea învierii lui Iisus să dăinuie în inimile voastre, să vă lumineze viaţa şi să vă aduca renaşterea credinţei, speranţei, bucuriei cu bunătate şi căldură în suflete! Un Paşte Fericit!

Condoleanțe
AO "Pelican" și SRL ”NotPel” transmit sincere condoleanţe Preşedintelui Uniunii Notarilor din Republica Moldova, Doamnei Tatiana Ungureanu, în legătură cu trecerea în nefiinţă a soţului. Pe această cale, îşi exprimă regretul familiei îndoliate, în speranţa că va găsi puterea de a trece peste această suferinţă.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Seminarul pentru notari și notari stagiari “Reprezentare, procură, mandat: aspecte notariale
SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” anunţă începutul înregistrării la seminarul “Reprezentare, procură, mandat: aspecte notariale", care va avea loc la 23 aprilie 2016 în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari, secretari ai oficilor notarile.
Seminarul se va desfăşura în Sala New-York a localului “Summit Events Center”, mun. Chisinău, str. Tighina, 49/3, scara 1, etaj 1. Informaţii detaliate despre amplasarea localului le puteţi găsi pe pagina web: http://www.summit.md/

Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!