Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Intelegenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi.
Bertold Brecht
Schimbări în legislaţia privind asigurarea obligatorie de asistenţa medicală a notarilor
28 Decembrie 2013
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1052 din 26.12.2013 cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului (Monitorul Oficial nr. 311 din 27.12.2013, art. 1158) a fost modificat Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 5 septembrie 2006 “Cu privire la aprobarea unor acte normative” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.153-156, art.1163)), fiind introdus pct. 17/1, cu următorul conţinut:
“17/1. Notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii neangajaţi, înregistraţi la agenţia teritorială a CNAM ca plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, vor prezenta, personal sau prin scrisoare recomandată, la agenţia teritorială a CNAM dovada achitării primei de asigurare în sumă fixă pentru anul respectiv de gestiune.”.

Deci, pentru a fi valabilă poliţa de asigurare şi pentru a beneficia de asistenţa medicală obligatorie, notarul public este obligat să achita prima de asigurare şi să aducă la cunoştinţa agenţiei teritoriale CNAM a faptului achitării acesteea personal sau prin scrisoarea recomandată.
Pînă în prezent, încă nu a fost aprobată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014, care ar stabili cuantumul primei de asigurare în mărime fixă.
Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!