Login | Înregistrează-te                    Română    Русский    English    
Intelegenţa nu înseamnă să nu faci greşeli, ci să vezi repede cum poţi să le îndrepţi.
Bertold Brecht
Notariat în Republica Moldova
La 27 aprilie 2024, la Summit Events Center, va avea loc seminarul de instruire „Transpunerea imaginației testatorului în dispozițiile testamentare. Partea 1.0.", organizat de către SRL “NORCA SISTEM”. (Agenda seminarului este anexată). Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, notar.
Formator - dl Pistriuga Vitalii, notar.
9 Aprilie 2024 | Citeşte »
La 23 februarie 2019, la Summit Events Center, va avea loc seminarul «Modificările în procedura notarială, conform Legii privind procedura notarială: aspecte comparative», organizat de către Asociaţia Obştească “Pelican”. (Agenda seminarului este anexată). La seminar se invită Camera Notarială din Republica Moldova, în special Președintele Camerei Notariale - Doamna Aurelia LAZU.Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, notar.
11 Februarie 2019 | Citeşte »
La 02 februarie 2019, la Summit Events Center, va avea loc seminarul «Rolul notarului în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului», organizat de către Asociaţia Obştească “Pelican”. (Agenda seminarului este anexată). La seminar este invitată Camera Notarială din Republica Moldova.
20 Ianuarie 2019 | Citeşte »
La 29-30 iulie 2016 îşi va desfăşura lucrările seminarul “Proceduri succesorale cu element de extraneitate. Certificat de moştenitor european. Testament internaţional.", organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
În calitate de raportor la seminar va participa dl Igor Medvedev, Federaţia Rusă, doctor habilitat în ştiinţe juridice, Universitatea de Stat de Drept din regiunea Ural, reprezentanții Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.
Moderator - Pistriuga Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
17 Iulie 2016 | Citeşte »
SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican”, vă aduce la cunoştinţă că la 28 mai 2016 va avea loc seminarul “Lucrările de secretariat notariale. Proceduri notariale electronice (în perspectivă)", organizat de către în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
În calitate de experţi la seminar vor prezenta subiectele pertinente şi îşi vor împărtăşi experienţa notari publici şi specialişti din cadrul ÎS „Cadastru” şi ÎS ”CRIS „Registru”.
Moderator: PISTRIUGA Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
17 Mai 2016 | Citeşte »
AO "Pelican" și SRL ”NotPel” transmit sincere condoleanţe Preşedintelui Uniunii Notarilor din Republica Moldova, Doamnei Tatiana Ungureanu, în legătură cu trecerea în nefiinţă a soţului. Pe această cale, îşi exprimă regretul familiei îndoliate, în speranţa că va găsi puterea de a trece peste această suferinţă.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
17 Aprilie 2016 | Citeşte »
SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” anunţă începutul înregistrării la seminarul “Reprezentare, procură, mandat: aspecte notariale", care va avea loc la 23 aprilie 2016 în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari, secretari ai oficilor notarile.
Seminarul se va desfăşura în Sala New-York a localului “Summit Events Center”, mun. Chisinău, str. Tighina, 49/3, scara 1, etaj 1. Informaţii detaliate despre amplasarea localului le puteţi găsi pe pagina web: http://www.summit.md/
11 Aprilie 2016 | Citeşte »
SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican”, vă aduce la cunoştinţă că la 26 martie 2016 va avea loc seminarul “ Persoane juridice în proces de insolvabilitate", organizat de către în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.

Experţi la seminar:CATAN Carolina, administrator autorizat, doctor în drept, Institutul de Cercetări Juridice şi Politice, Academia de Ştiinţe a Moldovei BARBĂ Valentin, lector universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin STERE”
15 Martie 2016 | Citeşte »
Planul seminarelor pentru anul 2016
29 Februarie 2016 | Citeşte »
La 28 noiembrie 2015 îşi va desfăşura lucrările seminarul “Plata pensiei de întreținere", organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
Experţi la seminar vor fi: CEBOTARI Valentina, Doctor în drept, conferenţiar universitar la Departamentul Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; SÎMBOTEANU Svetlana, magistru în drept, notar public; Pistriuga Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
16 Noiembrie 2015 | Citeşte »
SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican”, vă aduce la cunoştinţă că la 31 octombrie 2015 va avea loc seminarul “ Asigurarea probelor de către notar ", organizat de către în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
Experţi la seminar: CHIFA Felicia, magistru în drept, lector superior, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova şi CALMÎC Vlada, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
Moderator: PISTRIUGA Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
19 Octombrie 2015 | Citeşte »
La 6 octombrie 2015, la Summit Events Center (sala New-York) a avut loc întrevederea reprezentanţilor AO "Pelican" şi ai Ligii Naţionale a Notarilor cu repezentanţii ONG-ului "Estonian Lawyers Association", aflaţi în Republica Moldova într-o vizită de informare şi schimb de experienţă. În cadrul reuniunii s-au discutat diverse aspecte ale activităţii notariale, precum şi problemele existente din domeniul notariatului în Republica Moldova şi Estonia. De asemenea, au fost examinate perspectivele şi oportunităţile autentificării actelor notariale prin mijloace electronice şi crearea unei baze electronice unice a actelor notariale.
6 Octombrie 2015 | Citeşte »
La 26 septembrie 2015 îşi va desfăşura lucrările seminarul “Proprietatea soţilor.
Eliberarea certificatului cu privire la dreptul de proprietate", organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
Experţi la seminar vor fi: CEBOTARI Valentina, Doctor în drept, conferenţiar universitar la Departamentul Drept Privat, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; SÎMBOTEANU Svetlana, magistru în drept, notar public; Pistriuga Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
14 Septembrie 2015 | Citeşte »
La 25 iulie 2015, la Summit Events Center (sala New-York) va avea loc seminarul « Partajarea averii succesorale. Pasivul succesoral », organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La eveniment sunt invitaţi notari publici şi notari-stagiari.
Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova. În calitate de raportori şi experţi în materie vor prezenta comunicări şi îşi vor împărtăşi din experienţă notarii publici Piatac Alexandra şi Constantinescu Elena.
14 Iulie 2015 | Citeşte »
La 30 mai 2015 îşi va desfăşura lucrările seminarul “Acte juridice încheiate sub condiţie. Contractul în folosul unui terţ", organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
Experţi la seminar vor fi: Ţurcan Daniela, doctor în drept, conferenţiar la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Beliban-Raţoi Ludmila, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Pistriuga Vitalii, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
18 Mai 2015 | Citeşte »
Notarii şi notarii-stagiari sunt invitaţi să se înregistreze pentru participare la seminarul “Ipoteca. Învestirea cu formula executorie"organizat la 25 aprilie 2015 de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican”, în cadrul proiectului "Ajutorul notarului".
Seminarul se va desfăşura în Sala B a Hotelului “Vila Verde”, mun. Chisinău, str. Grenoble, 110, et. 2. Informaţii detaliate despre amplasarea localului le puteţi găsi pe pagina web: http://www.vila-verde.md/
15 Aprilie 2015 | Citeşte »
La 28 martie 2015 îşi va desfăşura lucrările seminarul “Contractul de investiţii în construcţii. Condominiul", organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
Seminarul se va desfăşura în Sala Roşie a localului “Summit Events Center”, mun. Chisinău, str. Tighina, 49/3, scara 1, parter. Informaţii detaliate despre amplasarea localului le puteţi găsi pe pagina web: http://www.summit.md/
15 Martie 2015 | Citeşte »
Notarii şi notarii-stagiari sunt invitaţi să se înregistreze pentru participare la seminarul “Formarea bunurilor imobile. Încetarea dreptului de proprietate comună”, organizat la 28 februarie 2015 de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican”, în cadrul proiectului "Ajutorul notarului".
Seminarul se va desfăşura în Sala B a Hotelului “Vila Verde”, mun. Chisinău, str. Grenoble, 110, et. 2. Informaţii detaliate despre amplasarea localului le puteţi găsi pe pagina web: http://www.vila-verde.md/
16 Februarie 2015 | Citeşte »
SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” anunţă începutul înregistrării la seminarul
“Instituirea drepturilor reale (superficie, uzufruct, uz, abitaţie)", organizat la 31 ianuarie 2015 în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
Seminarul se va desfăşura în Sala Roşie a localului “Summit Events Center”, mun. Chisinău, str. Tighina, 49/3, scara 1, parter. Informaţii detaliate despre amplasarea localului le puteţi găsi pe pagina web: http://www.summit.md/
19 Ianuarie 2015 | Citeşte »
Planul seminarelor pentru notari pentru anul 2015.
1 Decembrie 2014 | Citeşte »
Sala Europeană a Cantinei Cancelariei de Stat va găzdui seminarul “Conlucrarea notarilor cu organele fiscale", organizat la 29 noiembrie 2014, de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
Seminarul va fi moderat de Dl Vitalii Pistriuga, magistru în drept, lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova
Sînt invitaţi experţi în materie, specialişti din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat al Republicii Moldova şi de la ÎS „FISCSERVINFORM”.
Cantina Cancelariei de Stat este amplasată în mun. Chisinău, str. A. Mateevici 79.
15 Noiembrie 2014 | Citeşte »
Asociația Obștească «Pelican» invită toți doritori să participe la un concurs de rapoarte ştiinţifice cu denumirea generică «Notariatul din Moldova - mai aproape de cetăţeni».
Tema raportului: Prin intermediul raportului ştiinţific cei interesaţi au posibilitatea să expună, să detalieze și să argumenteze viziunea proprie privind orice aspect sau problemă de organizare a activității notariale și procedură de îndeplinire a actelor notariale, precum și referitor la perspectivele dezvoltării notariatului în Republica Moldova.
29 Octombrie 2014 | Citeşte »
În scopul de a contribui la sporirea gradului de percepţie pozitivă a imaginii notarilor în societate, lansăm un apel către toţi notarii interesaţi de dezvoltarea şi consolidarea domeniului notarial din Republica Moldova, de a constitui un consiliu ştiinţific notarial.
Sarcinile Consiliului sînt: de a contribui la formarea unei practici notariale uniforme şi consolidate, de a participa la formarea notariatului din Republica Moldova ca ştiinţă, de a propune autorităţilor publice direcţiile de dezvoltare a notariatului din Republica Moldova, inclusiv proiecte de acte legislative şi normative.
28 Octombrie 2014 | Citeşte »
La 18 octombrie 2014 va avea loc seminarul „Verificarea capacităţii de exerciţiu al persoanelor: sugestii practice pentru notarii publici”, organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.

Rapoartele principale şi studiile de caz vor fi prezentate de experţi din cadrul IMSP, Spitalul Clinic de Psihiatrie.
Seminarul va fi moderat de Dl Vitalie Pistriuga, magistru în drept, lector superior la Catedra de Drept Civil, USM.
8 Octombrie 2014 | Citeşte »
La 27 septembrie 2014 va avea loc seminarul „Privatizarea bunurilor cu şi fără licitaţie”, organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
Seminarul va fi moderat de Dl Vitalie Pistriuga, magistru în drept, lector superior la Catedra de Drept Civil, USM.
17 Septembrie 2014 | Citeşte »
Proiectul este lansat în scopul acoperirii unei game cât mai extinse şi diverse de subiecte şi probleme cu care notarii se confruntă în activitatea de zi cu zi şi care necesită abordări complexe şi individualizate. Şedinţele vor reprezenta o platformă de discuţii şi schimb de experienţă în baza legislaţiei în vigoare şi practicilor notariale. Participanţii vor primi atât consultaţii verbale (referitor la întocmirea documentelor, comportament, apărarea intereselor notarului, soluţionarea cazurilor practice, etc.), cât şi exemple practice referitor la conţinutul documentelor întocmite de notar, însoţite de recomandările de rigoare pentru întocmirea lor, ţinând cont de diverse particularităţi ale actului notarial.
7 Septembrie 2014 | Citeşte »
Seminarul “Probleme actuale privind contractul matrimonial în practica notarială" va avea loc la 26 iulie 2014, la Chişinău şi sunt invitată să participe notarii publici şi stagiarii.
Raportor principal: Valentina Cebotari, Doctor în drept, conferenţiar universitar la Catedra de Drept civil, Universitatea de Stat din Moldova.
Moderatorul seminarului va fi dl Vitalii Pistriuga, magistru în drept, lector universitar la Catedra de Drept civil, Universitatea de Stat din Moldova.
10 Iulie 2014 | Citeşte »
Varietăţile contractului de vânzare-cumpărare vor fi discutate în cadrul seminarului organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului".
Seminarul “Unele varietăţi ale contractului de vînzare-cumpărare în vizorul notarului" va avea loc la 28 iunie 2014, la Chişinău şi sunt invitată să participe notarii publici şi stagiarii.
12 Iunie 2014 | Citeşte »
La 31 mai 2014 va avea loc seminarul „Protecţia datelor cu caracter personal şi activitatea notarilor”, organizat de către SRL “NotPel” şi Asociaţia Obştească “Pelican” în cadrul proiectului "Ajutorul notarului". La seminar sunt invitaţi să participe notari publici şi notari-stagiari.
Sînt invitaţi experţi în materie, specialişti din cadrul Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.
Seminarul va fi moderat de Dna Mocanu Veronica. Doctor în drept, lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova, membrul Consiliul consultativ al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal
16 Mai 2014 | Citeşte »
Potrivit informaţiei plasate pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei, este anunţat concursul pentru ocuparea şi funcţiei publice vacante şef al Secţiei notariat.
Detalii pot fi accesate pe http://justice.gov.md/libview.php?l=ro&idc=356&id=1935.
16 Mai 2014 | Citeşte »
Evenimente după dată
Copyright © 2013, notariat-moldova.md
"Use of material is permitted only with reference to the source material. Hyperlink is obligatory." Contact: notpel@yandex.ru
    Log in notariat-moldova.md
Login:
Parola:
Remember me
Forgot password?
Eşti nou aici? Atunci Register!